Friday 17th May 2024
Durbar Marg, Kathmandu

Postrzeganie i wiedza

Badanie świadomości merkuriańskiej

(Dla Justina, podróżującego Żółwia Świata)

“Ten, kto zwycięży umysł, zwycięży świat”

– Paramahansa Yogananda

Kiedy zacząłem szkołę, byłem samotnikiem. Spędzałem dni i tygodnie w moim własnym wszechświecie. Nie byłem usatysfakcjonowany grami, jakimi zajmowały się dzieci, a jeszcze bardziej grami, w które grali dorośli – często nawet nie wiedząc, że grali ze sobą w gry. Nie wiedziałem tego wtedy, lecz będąc Skorpionem ze wschodzącym Koziorożcem1 oraz z Merkurym również w znaku Skorpiona, urodziłem się jako poważny myśliciel, co moja matka nazwałaby 'starą głową na młodych ramionach’.

Nawet ja sam nie wiedziałem, jak poważnym myślicielem byłem, lecz miałem to właśnie niebawem odkryć. Gdy miałem 7 lat, podczas przerwy obiadowej, gdy spacerowałem po placu zabaw szkoły podstawowej Stanhope, doświadczyłem czegoś, co mogę teraz opisać jedynie jako objawienie, które mnie całkowicie zmieniło.

To było, i wciąż jest, niemożliwe do opisania słowami. Było to bezsłowne rozumienie rzeczy, które zdawało się pokrywać całe moje ciało. Wizja czegoś większego niż to, co powszechnie było postrzegane przez wszystkich. Pozostawiło mnie ogromnie przekształconego i było ogromnym wydarzeniem w moim życiu, a jednak nie było zauważone przez nikogo innego, poza moją Matką. Gdy tamtego dnia wróciłem ze szkoły do domu, zapytała mnie: co się stało? Byłem jeszcze bardziej cichy i zamyślony niż zwykle, lecz ostatecznie uznała to za chwilowy nastrój.

Zabierając się do napisania tego tekstu o Merkurym, przypomniałem sobie tę część mojego życia z dwóch powodów: jest to coś, czego przekazanie wykracza poza możliwości samych słów, gdyż zdarzyło się to poza językiem; a po drugie dlatego, że według prawdziwej merkuriańskiej tradycji, zamierzam teraz stworzyć resztę tego artykułu, próbując użyć języka. Zacznijmy zatem. Oto spojrzenie jednego umysłu na jego własne tarapaty.

Umysł

Mówiąc o Merkurym, mamy do czynienia z umysłem. Jest to konkretnie nasza codzienna, rozbudzona świadomość, myśli i idee, na jakich się opieramy, a zatem nasza percepcja. Jest to pierwszy klucz do zrozumienia astrologicznych nauk Merkurego – połączenie pomiędzy umysłem a postrzeganiem. Są one jednym. Samolubny umysł wszędzie na świecie postrzega samolubność, a umysł czysto kochający postrzega jedynie miłość. Co więcej, skoro dzięki naszej percepcji wzrasta nasze wyjątkowe doświadczanie wszechświata, to nasza percepcja w pewnym stopniu determinuje nasze doświadczanie rzeczywistości. Teraz nawet krótka refleksja nad umysłem odkryje, że jest on w stanie się zmieniać. Możemy tak naprawdę zmieniać zdanie o wszystkim, w każdej chwili – i to daje nam zdolność i wolność do określania naszego postrzegania, a zatem naszego doświadczania rzeczywistości. Na najprostszym poziomie możemy się zdecydować bądź nie, czy wsiąść do samochodu, czy pójść na spacer. Na bardziej subtelnym poziomie decydujemy o własnej historii, postrzegając nasze doświadczenia w określony sposób (i formując nasze astralne ciało z tych samych wybranych percepcji). Umysł wewnątrz nas wszystkich jest zatem odbijający, jasny, lśniący i pryzmatyczny. Jest on lustrem skierowanym do nieskończonego wszechświata, który naszą mentalną jaźń odbija z powrotem do nas, ze wszystkich kierunków jednocześnie. Jest to „dom o wielu wnętrzach”. Nie ma kształtu, koloru, ciężaru ani tekstury innych niż te, jakie mu nadamy, gdyż zmienia on właściwości, dopasowując się do tego, na co go kierujemy. Powoduje pojawianie się myśli, lecz nie jest myślą – zamiast tego jest jak foton u podstawy światła naszej myśli, którego nie możemy normalnie postrzegać, lecz możemy wiedzieć, że tam jest.

Wiedza, poznanie i dualizm

Wiedza jest kolejną funkcją Merkurego, a konkretnie nabywanie wiedzy poprzez studiowanie, eksperymentowanie, analizę porównawczą, dedukcję, logikę i racjonalizm. Umysł dosłownie karmi się energią idei i nie istnieje granica tego, co pojedynczy umysł może potencjalnie wiedzieć. Jednakże istnieje inny rodzaj wiedzy, nazywany poznaniem, który jest dużo głębszy i znajduje się za wszystkimi naszymi poszukiwaniami większej wiedzy. To poznanie ma źródło w obiektywnym postrzeganiu wszechświata i jest czystym światłem umysłu, prawdziwą energią Merkurego. Poznanie pochodzi z naszej wewnętrznej głębi. Jest uczuciem, jakie przejawiamy wobec naszej nieodłącznej egzystencji – wiemy, że istniejemy, jest to głębsze niż wiedza. Tak naprawdę, jedynie na poziomie poznania można przekazać nam czystą prawdę.

Jedną z tajemnic Merkurego jest dualizm. Jest on astrologicznym władcą dwóch znaków: Bliźniąt i Panny. Dualizm Merkurego jest bardziej wyrażany w Bliźniętach. Jego analityczna, racjonalna, dedukcyjna strona jest wyrażana poprzez Pannę. Dualizm daje początek spolaryzowanym mocom, które poprzez swoje wzajemne interakcje tworzą różnorodność i wielość możliwości. Kiedy dwa lustra umieści się naprzeciw siebie i wstawi pomiędzy nie jakiś przedmiot, np. wazon z kwiatami, to podwójne ustawienie luster wytworzy nieskończone odbicia kwiatów – w ten sam sposób nasz umysł, który odzwierciedla nasze myśli, postrzega nieskończone odzwierciedlenia samego siebie i swoich myśli we wszystkim. W dualności zdaje się, że rzeczy istnieją w oddzielnych powiązaniach ze sobą, jak dwa odbicia w dwóch lustrach, lecz tak naprawdę istnieje tylko jeden wazon kwiatów, który jest odzwierciedlany w obu lustrach. Uchwycenie od wewnątrz doświadczania dualności może zdawać się dla nas trudne, jednak nie jesteśmy oddzieleni od czegokolwiek, czego doświadczamy w tym życiu. Jesteśmy połączeni ze wszystkim, gdyż wszystko jest energią, a energia zawsze jest przenoszona z jednego źródła do innego. Nasz umysł jest nadajnikoodbiornikiem energii – ściąga idee i myśli o jakości podobnej do własnej energii, a następnie wysyła je do fizycznego świata poprzez takie środki, jak: język, sztuka lub działanie – magię materializacji, czterobiegunowy magnes. To czyni nasz umysł niezwykle potężną rzeczą i nie ma on “wyłącznika”, więc opłaca się być świadomym idei, jakie przyciągamy do naszego umysłu. Dla niektórych ludzi może być trudno zaakceptować fakt, że idee istnieją na płaszczyźnie mentalnej energii i że ludzkie umysły są nadajniko-odbiornikami tych idei, lecz pytam się tych ludzi, czy zanim wynaleziono radio nie istniały fale radiowe? Nie istniała3 emisja fal radiowych z kosmosu? Posiadamy środki do wykrywania czystych mentalnych energii, lecz to wymaga rozwoju naszych zmysłów.

Posiadanie otwartego umysłu jest dużo ważniejsze dla ludzkiego zdrowia, niż wielu ludzi zdaje sobie z tego sprawę. Zamknięty umysł jest umysłem zastałym, szczególnie w nieskończonym wszechświecie. Świadomość merkuriańska jest wielce ciekawa i chętna do odkrywania. Może zachować nas młodymi i świeżymi jak letnia bryza. Jej energia jest generalnie odświeżająca i mentalnie klarująca, jak otrzymanie ostatniego kawałka układanki, która dotyczy ciebie. Nadchodzi świt zrozumienia, odkrywamy jak chodzić i mówić oraz odnosić się do innych ludzi, jesteśmy spragnieni informacji, podróżujemy i komunikujemy się. Gdy Merkury jest w nas żywy, chcemy wiedzieć: jak, dlaczego, kiedy, gdzie, co, kto, co jeśli? Jest to mentalna przestrzeń, w jakiej najwięcej czasu przebywają ludzie rodzaju Bliźniąt. Ciekawość rzadko osiada w jednym miejscu, lecz jak motyl na letniej łące przelatuje nieustannie z jednego koloru i zapachu do następnego. Również to jest naturą Bliźniąt i Merkurego. Jednak bez zdolności podtrzymywania koncentracji czy skupienia, umysł nie jest w stanie ukazać niczego posiadającego substancję lub głębię. To sprowadza nas do rozważenia Merkurego i 4 elementów, gdyż potrzebujemy równowagi elementów w mentalnym ciele, tak samo jak potrzebujemy równowagi elementów w ciele astralnym. Chciałbym spojrzeć najpierw na najgęstszy i najbardziej stały z elementów (ziemię), przejść stamtąd do wody, powietrza i ognia, zanim wdamy się w krótką końcową dyskusję.

Ziemia: Struktura

Wszystkie umysły posiadają zdolność zorganizowanego i strukturalnego myślenia, lecz ludzie urodzeni, gdy Merkury był w znaku Byka, Panny lub Koziorożca, są najbardziej dostrojeni do tego rodzaju mentalnego zachowania. Ich umysły skupione są na praktycznej i powszechnej wiedzy, na planowaniu, katalogowaniu, analizowaniu, przechowywaniu, projektowaniu i przekształcaniu idei oraz informacji w trwałe, praktyczne, jasne struktury. Postrzeganie dotyczy spraw materialnych, takich jak: bieda i bogactwo, status i własność, dowody, zdrowy rozsądek i sposób, w jaki rzeczy działają. Ziemia jest stała i ciężka, zatem ciało mentalne przyciąga do siebie poważne, ciężkie i gęste struktury myśli, które muszą z kolei przejść przez właściwe kanały przetwarzania. Nie wytycza z łatwością nowych ścieżek i jest oporna na zmianę starych. Bardziej jest związana z ciałem fizycznym niż z jakimś innym rodzajem mentalności, jest zatem zmysłowa, czuciowa i otrzymuje więcej bodźców z dotyku. Ten rodzaj mentalności nie jest możliwy dla znaków wody, gdyż osoby urodzone, gdy Słońce było w Raku, Skorpionie lub Rybach, nie mogą mieć Merkurego w znaku ziemi. Zatem słabością mentalności ziemi jest zazwyczaj jej brak emocjonalnej wrażliwości, empatii czy sympatii – niezdolność do odczuwania tego, co zakopane jest pod naszymi słowami i myślami. Ten sposób myślenia woli rozważać rzeczy dogłębnie, podwójnie, trawiąc swoje mentalne pożywienie, jak święta krowa, która długo żuje i żuje pokarm przed połknięciem. Uczy się systematycznie i przyswaja nowe informacje powoli, próbując dopasować percepcje do ustanowionych struktur myślenia. Merkury ma wiele wspólnego ze strukturą, zwłaszcza ze strukturami informacji. Tak naprawdę można o nim myśleć bardziej jako o matrycy niż planecie, gdyż reprezentuje on wzory myśli. Na przykład, wyobraź sobie, że 2 ludzi studiuje ten sam przedmiot – powiedzmy, że jest to astrologia. Pierwszy z nich, który ma Merkurego w Skorpionie, będzie dążył do spenetrowania jej serca, będzie zastanawiał się i studiował temat głęboko. Generalnie, będzie poszukiwał jej ogólnego znaczenia, przechowując informacje w4 intuicyjnych strukturach informacji w umyśle. Z kolei osoba mająca Merkurego w Pannie będzie próbowała odkryć każdy szczegół i wszystko, co dostanie, będzie analitycznie i precyzyjnie testować, odrzucając to, co okaże się nieczyste, a następnie będzie organizować fakty w systematyczną i logiczną strukturę myśli. Merkury tworzy struktury poprzez porównanie, komunikację i relację. Porównując dwie idee, rysuje on łączącą je linię. Poprzez komunikowanie ich, wzmacnia je i podtrzymuje, a poprzez stworzenie ich wzajemnej relacji, grupuje je w większą całość – nasze własne Drzewo Wiedzy. Mentalność ziemi jest również wytrwała, odporna i zdyscyplinowana, a tym samym jej struktury są złożone z bardziej „stałej” mentalnej energii niż u innych rodzajów, bardziej zakorzenionej w praktycznych doświadczeniach fizycznej egzystencji i często pewniejszej. Te umysły są naturalnymi budowniczymi, analitykami lub kierownikami, lecz uwaga – upór i zdystansowanie są dla nich powszechnymi blokami do przerobienia.

Woda: Obojnactwo

Jak większość z was wie, obojnactwo to neutralność płciowa, bezpłciowość, istota zawieszona pomiędzy męskością a żeńskością. Merkury, a zatem umysł, również jest obojnaczy. Przepływ inteligencji wchodzi poprzez nasze postrzeganie, a wychodzi poprzez naszą komunikację, lecz nie jest on własnością, która bardziej należy do mężczyzny niż kobiety, nie jest bardziej czy mniej z którejkolwiek strony. Jest neutralny. Tak jak zbiornik wody, mentalne ciało po prostu absorbuje wszystko, co napotyka, by stać się tego częścią. Nie ma swojej własnej wartości, będąc jak bezbarwny, bezwonny, bezsmakowy opar, który otrzymuje sygnały od zewnętrznych źródeł i w odpowiedzi przepływa lub dostosowuje się. Planeta Merkury odzwierciedla astrologicznie to zachowanie, nie mając żadnego własnego wpływu poza tym nadawanym jej przez inne planety (tworzące z nim aspekty) – pozycja znaku i domu również dodaje Merkuremu struktury, więc Merkury staje się po prostu posłańcem dla innych planet, przekazując przez umysł różne długości fal energii. Dlatego też w mitologii Merkury był obojnaczym posłańcem bogów mającym skrzydła u stóp.

To właśnie tę obojnaczą jakość umysłu posiadają ci z nas, którzy mają Merkurego w znakach wody. Mentalność wody jest najbardziej płynnym z umysłów – jest zarówno wrażliwy na swoje środowisko, jak i pochłania elementy wewnątrz tego środowiska. Te elementy postrzegane są jako odczucia, instynkty, intuicja i empatyczny kontakt. Element wody może być również uważany za biegunowe „przeciwieństwo” elementu ziemi w umyśle, gdyż osoby ze znakiem Słońca w ziemi – Byk, Panna i Koziorożec – nie mogą mieć tego rodzaju mentalności. Temu myśleniu często brak praktycznego, zdroworozsądkowego podejścia albo też poddaje się tak całkowicie stanowi płynnemu, że najbliższa rzecz wobec utrzymywanej przez niego struktury jest podobna do fali na powierzchni oceanu. Dyscyplina, skupienie, stabilność i zdrowy rozsądek są rodzajami wartości, jakie w większości przypadków wzmacniają ten typ umysłu.

Jest to również mentalność najbardziej narażona na zmianę przez częstotliwości zewnętrzne. Poprzez wielce empatyczne zachowanie wobec innych umysłów, ci ludzie dopasowują swoją częstotliwość mentalną do obiektu czy źródła i następnie dopasowują tę częstotliwość wewnątrz własnego ciała mentalnego. Następnie czują się oni tak przytłoczeni złymi wiadomościami swojego najlepszego przyjaciela, że nie potrafią nic zrobić, by mu pomóc lub doradzić. Odseparowanie się i medytacja są źródłami ochrony dla tego rodzaju mentalności, gdyż dzięki nim uczy się on jak utrzymywać kontrolę nad swoją empatią.5 Ten rodzaj mentalności jest również bogaty w psychiczny potencjał. Jest to umysł kryjący głębokie tęsknoty i uczucia – empatię. Podstawa ogromnej części astralno-mentalnej magii leży w dopasowaniu astralno-mentalnego ciała maga do punktu skupienia przy pomocy wyobraźni. Zatem przeniesienie świadomości do zwierzęcia dokonywane jest poprzez intensywne wyobrażanie z punktu głębi tego, jak to jest być tym zwierzęciem. Empatia służy w tym procesie nieocenioną pomocą, a zatem ten umysł często ma pewien stopień wrodzonych umiejętności psychicznych, chociaż mogą one nie być świadomie zgłębiane jako takie – na przykład umysł detektywistyczny, który przoduje w rozwiązywaniu tajemnic. Czasami ich marzenia na jawie zbliżają je bądź doprowadzają do psychicznej realizacji prawdziwej natury umysłu (później powiem o tym więcej).

Powietrze: komunikacja świetlna

Merkury jest jak splot światłowodów przenoszących informacje. Umysł jest nadajnikoodbiornikiem idei i mentalnych jednostek, które czerpią swoją moc, istnienie i bycie z procesu komunikowania i rozszerzania z jednego umysłu do drugiego poprzez fizyczny świat. Przekazywana idea jedynie się zwiększa, a nie zmniejsza, i w tutaj leży prawda, która czyni umysł naprawdę wolnym od materialnych ograniczeń. Wszystko – wszystko – jako swoją podstawę i punkt wyjścia posiada ideę, a zatem wszystko, poprzez dzielenie się nim, tylko się zwiększa, w przeciwieństwie do naszych materialistycznych percepcji. Światło komunikuje, gdyż działa ono jako fala nośna dla informacji. Widzimy to działanie na własne oczy, gdy obserwujemy wschód słońca i widzimy szczegóły świata dosłownie malujące się w jego promieniach. Nasze umysły – reprezentowane astrologicznie przez planetę Merkury – są nadajniko-odbiornikami tego światła, które odbieramy głównie jako idee i koncepcje. Poprzez przekazywanie tych koncepcji zwiększamy to światło i idee. Jeśli powiem ci coś, o czym nie wiedziałeś, to nie oddałem tobie idei, samemu ją tracąc – obaj będziemy ją mieć. Jednak kiedy idee są przez nasz umysł zawarte w materialnych obiektach, to obawiamy się ich utraty, gdyż ta prawda jest przed nami ukryta.

Osoby urodzone, gdy Merkury był w Bliźniętach, Wadze bądź Wodniku – znakach powietrza – są najbardziej zaznajomione ze sferą myśli, gdyż ich mentalność zajmuje się koncepcjami, ideami i możliwościami. Komunikacja i związek są słowami kluczowymi znaków powietrza, w których Merkury tworzy mentalne wartości, takie jak: ciekawość, pilność, komunikatywność, erudycja, wnikliwość, towarzyskość, dyplomacja, idealizm i żartobliwość. Kluczowym czynnikiem jest to, że umysł chętnie się uczy i chce rozumieć, często tworząc związki czy połączenia i ustanawiając komunikację pomiędzy ideami. Bliźnięta łączą je w pary, Waga je równoważy, a Wodnik dokonuje pomiędzy nimi skoków kwantowych. Zatem ciało mentalne jest zmienne, gdyż chce podążać ścieżkami pomiędzy różnymi kwiatami jak ruchliwy motyl.

Mentalność powietrza nie jest możliwa dla osób urodzonych pod ognistym znakiem Słońca – Barana, Lwa lub Strzelca. Merkury powietrzny, chociaż jest zafascynowany ideami i koncepcjami oraz jest podekscytowany komunikacją i społeczeństwem, to często brakuje mu surowej energii dla ukazywania jakiejkolwiek ze swoich idei w rzeczywistości fizycznej, gdyż nie ustanie on w jednym obszarze przez wystarczająco długi czas. Tendencja mentalności powietrza do wnioskowania, że wie to, co ktoś mówi, zanim on jeszcze to powie, czy też do pomijania znaczenia stojącego za ideami bądź ich praktycznych konsekwencji, również jest skutkiem niezrównoważonego używania umysłu. Generalnie, równowaga jest osiągana poprzez odszukiwanie głębszego znaczenia stojącego za ideami – tego, które połączenia i ścieżki jedynie opisują, oraz przez stosowanie do myśli większej wartości6 energii, byśmy nauczyli się w naszym myśleniu tworzyć klarowność, a nie pomieszanie. Cała struktura, uczucie i myśl, jaką wkładamy w nasze kreacje, jest niczym bez światła, które je inspiruje, bez impulsu kreatywności, który inicjuje, ustanawiając znaczenie.

Ogień: Aspiracja

Mentalność ognia jest najbardziej bezpośrednio zestrojona z aspiracjami i motywacjami, które leżą u podstaw wszystkich idei. Na kabalistycznym Drzewie Życia jest to również pokazane w pozycji Hod (sefiry Merkurego), który jest usytuowany 'poniżej’ i 'przed’ Tiphareth (sefira Słońca). Idee same w sobie i same przez się nie zawierają znaczenia – one są ekspresją znaczenia i tego, do czego aspirujemy. To, co motywuje nas w podążaniu za ideą, jest znaczeniem, jakie w nią inwestujemy. Myśl jest energią i, tak jak wszelka energia, jest ona przenośna. Surowa energia czy moc, przy pomocy której promieniujemy naszą energię myśli poprzez komunikację, charyzmatyczną ekspresję oraz poprzez pozytywne i optymistyczne postrzeganie naszego życia, jest substancją mentalności ognia. Umysł ognia jest śmiały, otwarty, promienisty, autoekspresyjny, kreatywny, ufny, optymistyczny, odkrywczy, artystyczny, wierny i bohaterski. Jest również proroczy ze względu na zestrojenie z archetypami, które inspirują nasze wierzenia i aspiracje. Ludzie z Merkurym w znakach ognia – Barana, Lwa lub Strzelca – są często w stanie prorokować bez zdawania sobie sprawy z tego, że to, co mówią, ma się spełnić. Jak prorocy z przypadku.

Jeśli mentalność ognia napotyka porażkę, odskakuje w tył. Nigdy nie jest powstrzymana. Wie, że nigdy nie będzie pokonana. Nigdy nie poddaje się w czymś ważnym, gdyż wierzy w to, co ją ekscytuje i inspiruje. Ma największą surową energię, gdyż tworzy pozytywną pętlę sprzężenia zwrotnego poprzez swoje zachowanie – stale promieniuje tym, co ekscytuje lub inspiruje jej ducha, a przez to wciąga więcej energii tej samej wartości. Następnie motywowana jest, by włożyć tę energię w jakiś rodzaj działania bądź kierunku. Gdy hojnie dzieli się swoim światłem, zwiększa tym samym swój ogrom.

Zatem sercem mentalności ognia są płonące aspiracje, kreatywne impulsy, nadzieje, wierzenia i wizje przyszłości, które prowadzą wszystkie procesy myślenia. Mentalności ognia, wielce motywowanej przez te rzeczy, może brakować odseparowania od intelektualnej wnikliwości, zdolności rozważania na równi innych punktów widzenia i aspiracji, a zatem może stać się irracjonalna, impulsywna, arogancka i wyniosła. Mentalność ognia nie jest możliwa u osób urodzonych w miesiącach powietrznych znaków Słońca – Bliźniąt, Wagi i Wodnika. Te wartości muszą pochodzić z innego miejsca wykresu urodzeniowego dla osoby z Merkurym w znaku ognia albo umysł będzie miał problem ze sferą idei i koncepcji i będzie się bardziej skłaniał ku niezrównoważonemu użyciu mentalności ognia.

Dla umysłu o ognistym wydźwięku, świat jest postrzegany jako miejsce światła, z wieloma ekscytującymi i inspirującymi możliwościami oraz okazjami. Jest to najbardziej bezpośredni z elementów i umysł ognia również jest znany ze swojej bezpośredniości, która czasami może sprawiać, że będzie on zdawał się nie zważać na bardziej uczuciowe rodzaje. Jasność, z jaką płonie mentalność ognia, jest naprawdę najświętsza, gdy lśni dla samej czystej radości ogrzewania innych swoim światłem. Mentalność ognia jest wszechmocna, kiedy obstaje przy najwyższej aspiracji.

Wielka Tajemnica Umysłu

Nazywam to żartobliwie 'Wielką’ tajemnicą nie tylko dlatego, że ma ona ważne implikacje,7 lecz dlatego że jest – cóż, przy całej osobistej szczerości – jedyną tajemnicą umysłu (o ile w ogóle jakieś są): istnieje tylko Jeden Umysł. Jesteśmy w Nim i On jest w nas. Wszystko. Właśnie to uderzyło mnie tamtego dnia na placu zabaw.

Przemyśl to.

Oto metafora dla dodania pikanterii: wyobraź sobie, że ilość radiostacji jest nieskończona, gdyż nieskończona jest ilość częstotliwości nadawania. Straszne. Zła metafora? Nic nie szkodzi, wezmę lepszą: wyobraź sobie teraz, że każdy ludzki umysł jest jak radio, wszystkie otrzymują różny przekaz z tej samej radiostacji, używając po prostu innej częstotliwości. Każde radio, chociaż inne i nadające inny dźwięk, będzie ostatecznie pochodziło z tego samego źródła, tak jak doświadczamy „umysłów”, podczas gdy naprawdę jest tylko Jeden Umysł, postrzegający siebie. Kiedy stajesz i podziwiasz różę świeżo obciekającą kroplami deszczu, róża staje i podziwia ciebie, również to podziwiając. Umysł zdaje się być oddzielny tylko ze względu na sposób, w jaki myślimy.

Umysł, który to jednoznacznie wie, uwolniony jest ze świata, gdyż rozumie, że nie ma przeszłości, że mieszka w wieczności i że nie potrzebuje percepcji. Zatem nie uważa, że jest gdziekolwiek, gdyż jest wszędzie i wszystkim, na zawsze. To jest Wielka Tajemnica Umysłu wyrażona w inny sposób: że każdy aspekt jest całością i zawiera wszystkie inne. Jesteśmy częścią wiedzy i wiedza jest częścią nas. Ja jestem tobą, a ty jesteś mną, i jesteśmy jednym ze wszystkim. Jedynie nasze postrzeganie zasłania tę wiedzę.

“Święci Bracia i Siostry, uciszmy się w tej Świętej chwili. Powiedzenie czegokolwiek byłoby dzieckiem niezrozumienia. Jedynie cisza przekazuje prawdę.”

Przypis:

1 Czyli w momencie urodzenia Słońce było w znaku Skorpiona, a na wschodnim horyzoncie był znak Koziorożca – przyp. tłum.2

 

Środa, 11 września 2002

Oryginał angielski © 2002 David Coleman Wersja polska © 2004 FranzBardon.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top